سفارش تبلیغ
صبا


ارسال شده توسط محمد حمله دار در 95/10/28:: 12:23 عصر

http://s9.picofile.com/file/8282746992/jgjgcgj58hjgfhgy7.JPG

تاثیر خوش قولی و بدقولی با کودک

تعهد یا قول دادن در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد. عباراتی همچون «فلانی سرش بره قولش نمیره» در صحبت های روزانه ی مردم، فراوان دیده می شوند و این امر در خانواده ها نیز دارای ارزش خاصی است. گاهی والدین با خیال اینکه کودک همه حرف ها را فراموش می کند او را با وعده های گوناگون فریب می دهند درحالی که کودک حافظه ای قوی دارد و نه تنها فراموش نمی کند بلکه مچ گیری هم می کند. یعنی وقتی زمان عمل کردن والدین به قولشان فرا می رسد کودک به آن ها تذکر می دهد و منتظر می ماند تا پدر و مادر وفاداری و خوش قول بودنشان را ثابت کند. از این رو خانواده ها باید فرهنگ تعهد را ارج بنهند و از آن به عنوان ابزاری فوری برای ساکت کردن کودک استفاده نکنند. تاثیرات این فرهنگ در موارد گوناگونی نمایان می شود که چند نمونه از آن ها را نام می بریم:

اعتماد

شاید نخستین تاثیر فرهنگ تعهد در مساله اعتماد کودک به والدین باشد. اگر پدر و مادر خوش قول باشند کودک به آنها اعتماد می کند و همواره روی حرفشان حساب می کند اما اگر گاهی از آن ها بدقولی ببیند هم اعتمادش را نسبت به آنها از دست می دهد هم جایگاهشان در نظر او پایین می آید.

عزت نفس

اگر والدین قولی به کودک بدهند و به آن عمل نکنند کودک احساس بی ارزش بودن می کند. خوش قولی باعث می شود کودک فکر کند پیش پدر و مادرش عزیز و ارزشمند است چون هر حرفی به او بزنند حتما پای آن می ایستند و اصطلاحا سرشان برود قولشان نمی رود.

الگو گیری

کودک مثل یک دستگاه، رفتار والدین را کپی و تقلید می کند. اگر والدین با او خوش قول باشند او هم نسبت به آن ها و هم نسبت به دیگران خوش قول می شود چون ارزش تعهد را می فهمد و اگر برعکس این امر اتفاق بیفتد کودک گمان می کند که قول  دادن یک چیز بیهوده و صرفا یک حرف معمولی است و ارزش پایبندی ندارد.

فرصت خوب

همان گونه که والدین گاهی حس می کنند باید در رابطه با یک چیز به کودکشان قول بدهند، گاهی هم نیاز می شود که والدین از کودک قول بگیرند. مثلا بسیاری از اشتباهات و رفتارهای نادرست کودکان بار نخست بخشیده می شوند. در این جا تنها چیزی که تضمین می کند کودک این رفتار را تکرار نخواهد کرد تعهد اوست بنابراین مهم است که کودکی خوش قول بار بیاوریم تا بتوانیم روی حرفش حساب کنیم لذا والدین می توانند از مسئله تعهد به عنوان یک فرصت استفاده کنند و با خوش قول بودن خودشان، این فرهنگ شایسته را به فرزند بیاموزند.

تنظیم روابط با دیگران

گاهی کودک بر مبنای قول هایی که والدینش به او داده اند به دیگران قول می دهد. مثلا پولی از دوستش قرض می گیرد سپس ماجرا را به پدرش می گوید. پدر می گوید جمعه به تو پول توجیبی می دهم تا پولی که از دوستت قرض گرفته ای را پس بدهی. کودک همین مطلب را به دوستش اطلاع می دهد اما جمعه می شود و پدر زیر حرفش می زند. در این جا کودک خودش هم ناخواسته بدقول شده و عزت نفسش را جلوی دوستانش از دست می دهد.

محمد حمله دار