شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] دوستان اصفهاني دستا بالا عکس: آرامگاه صائب تبريزي- اسفند 97- اصفهان
اصفهاني نيستم اما..به به چه جاي قشنگي:)
مبارز..
نرفتم تاحالا فکر نکنم هيچوقتم برم.. ممنونم چشمم روشن شد@};-:)
بعدی همه 19 نظر قبلی
:)
هايدي
{a h=jadekhatereha}سحربانو{/a} همچنين عزيزم@};-
+ [تلگرام] آنکه مي داند چه مي گويم... کجاست؟... #فريدون_مشيري
*زهرا.م
12:16 عصر
*قاصدك*
من اينجام :)
2-دست خط
اگه حرفاتو ميدونست يا اگه ميفهميد تو رو که الان پيشت بود
بعدی همه 13 نظر قبلی
* کميل *
خيلي سنگين بود اين جمله :(
{a h=hizbolah} کميل {/a}يه غم عجيب.... :(
+ [تلگرام] شيشه ي پنجره را باران شست ... از دل من اما چه کسي نقش تو را خواهد شست؟ #حميد_مصدق کانال هواي حوا @Havaye_Havva
*زهرا.م
12:16 عصر
به به
توهم
ي زماني پست هاي شما هزارتايي لايک ميخورد
همه 6 نظر
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} @};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-
+ نپُرس از منِ عاشق ... که عشق سيري چند؟! که مستِ چشم تو ... چون و چرا نمي فهمد...
*زهرا.م
12:16 عصر
سوسن درفش
بسي زيبا
حافظا
+ يک جايي مهم نيست دست و پا داشته باشي يا نه در باتلاق که افتاده باشي دست و پا زدن غرقت مي کند در باتلاق دست و پا به کار نمي آيد در باتلاق که بيفتي فقط بايد آرام باشي...
2-FDAN
11:53 صبح
ووووي چ حس بديه افتادن تو باتلاق.
حالا اگر کسي براي نجاتمون طناب انداخت چکنيم ؟ با دندان بگيريم ؟ اصلن زندگي بدون دست و پا را ميتوان تصور کرد ... وبال گردن ديگران بودن !!! يا خدااااا
بعدی همه 9 نظر قبلی
بنظرم اگر خودمان را بي وزن کنيم هيچ فرو نميرويم يا خيلي بتدريج ... درست مثل خوابيدن روي آب که آغاز ايستادن توي آب بدون دست و پا زدن است :) که خودم متخصص اينکارم :D
2-FDAN
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} خخخخخ همون هوا گيري خودمون راوندي جان چرا سختش ميکني:D

زمزمه نسيم

+ گل شب از فراق تو گريست صبحدم آدم اشک گل را شبنم ناميد
Neveshthe
10:59 صبح

زمزمه نسيم

+ من همان يعقوب تو همان يوسف براي من بوي پيراهني از تو کافي ست
Neveshthe
10:58 صبح
بشنو از دل.
خيلي زيبا وعالي....به قول استادتبريزي..اي نسيمي که مي آيي تواز وادي مصر،بوي پيراهن يوسف مي شنوم ازآمدنت،اهل کنعان گرگ ها را بگوييد:دامنتان پاک شدازتهمت يوسف خوردن،يوسفم شهره شهراست به حسن،گرگ ها هم مي دانند حرمت او...محسن
انديشه نگار
بسيار زيبا :)@};-

زمزمه نسيم

+ [وبلاگ] شايد گاهي...
Neveshthe
10:58 صبح
2-FDAN
:(
يه رپر جز درد چي دار
دقيقا:D

زمزمه نسيم

+ بند باز نيستم نه بند جايي هستم نه دلم بند است همين است که مرا از سيرک زندگي راندند
+ حوصله ام را جا گذاشته ام دلتنگيهايم را تکانده ام از خاطره هايم رد شده ام و حال در خيابان خيالم به تنهايي قدم مي زنم
زيبا@};-
تنهايي براي رسيدن به عين اليقين.

زمزمه نسيم

+ چطور موقع رفتن نگاهش را نخواندي و لبخندش را نديدي داوينچي مي ديد موناليزا را نمي کشيد
ساعت دماسنج
نريمان-4
رتبه 0
0 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top